Home Fair Trade Fredag Vi måste tänka på konsekvenserna.